Helping Hands Malta Hamrun Moviment Missjunarju “Gesu fil-Proxxmu”
27, Alexander Street, Hamrun, Malta

TEL : 2123 1987
SMS: 7994 6306